Estonia

order by  

Kaja
KALLAS

@kajakallas
Tunne
KELAM
Ivari
PADAR
Urmas
PAET

@Urmaspaet
Indrek
TARAND

@indrektarand
Yana
TOOM

@YanaToom

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Andrus
ANSIP
Marju
LAURISTIN

@lauristinmarju